Ruszyła kampania Ministerstwa Zdrowia #stawiam na przyszłość. Celem naszych działań jest przede wszystkim promocja zawodu Pielęgniarki i Położnej oraz zachęcenie młodych ludzi do wyboru kierunków studiów – Pielęgniarstwo i Położnictwo. W ramach kampanii przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych, spot telewizyjny oraz filmy o charakterze viralowym, podkreślające, jak ważnymi, odpowiedzialnymi, samodzielnymi oraz wymagającymi gruntownej wiedzy są zawody pielęgniarki i położnej. Nacisk położyliśmy również na pokazanie nowoczesnych narzędzi naukowych, z których mogą korzystać studenci (Centra Symulacji Naukowej) oraz możliwości rozwoju, jakie dają absolwentom oba te kierunki studiów. Jeśli zatem wahacie się, czy zawód pielęgniarki lub położnej jest dla Was, śledźcie uważnie kampanię #stawiam na przyszłość, być może uda nam się rozwiać Wasze wątpliwości.