Stawiam na przyszłość

LISTA UCZELNI KIERUNEK POŁOŻNICTWO

BIAŁYSTOK

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2026-09-30

www.umb.edu.pl

BYDGOSZCZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2021-09-05

www.cm.umk.pl

GDAŃSK

Gdański Uniwersytet Medyczny
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2024-05-21

www.gumed.edu.pl

KALISZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
pierwszego stopnia; drugiego stopnia
Upływ terminu akredytacji pierwszego stopnia: 2021-05-26; drugiego stopnia: 2022-07-15

www.pwsz.kalisz.pl

KATOWICE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2022-09-28

www.sum.edu.pl

KIELCE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ Terminu Akredytacji 2022-07-15

www.ujk.edu.pl

KRAKÓW

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ Terminu Akredytacji 2024-09-05

www.cm-uj.krakow.pl

LUBLIN

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2022-09-23

www.umlub.pl

ŁÓDŹ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
pierwszego stopnia, drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2022-09-28

www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2020-10-10

www.uwm.edu.pl

OPOLE

Uniwersytet Opolski Wydział Nauki o Zdrowiu
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2020-07-20

www.wnoz.uni.opole.pl

PŁOCK

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2020-05-26

www.old.pwszplock.pl

POZNAŃ

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2024-07-01

www.ump.edu.pl

RZESZÓW

Uniwersytet Rzeszowski
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2023-04-19

www.ur.edu.pl

SIEDLCE

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2021-06-12

www.mazovia.edu.pl

SZCZECIN

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2024-12-02

www.pum.edu.pl

WAŁCZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2020-08-23

www.pwsz.eu

WARSZAWA

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
pierwszego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2021-11-27

www.mum.edu.pl

WARSZAWA

Warszawski Uniwersytet Medyczny
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2023-09-27

www.wum.edu.pl

WROCŁAW

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2024-09-05

www.umed.wroc.pl

ŻYRARDÓW

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
pierwszego stopnia; drugiego stopnia

Upływ terminu akredytacji 2022-07-01

www.cm.edu.pl